Systemy monitoringu i rejestracji warunków środowiskowych

Prawie w każdej gałęzi przemysłu istnieje potrzeba mniej lub bardziej restrykcyjnego podejścia do obowiązku rejestrowania warunków środowiskowych. W przemyśle farmaceutycznym i spożywczym pomiar i rejestracja temperatury czy wilgotności regulują przepisy prawne, które wymagają od właściciela odpowiedniego udokumentowania wszystkich wartości pomiarowych. Nawet w tak różnych dziedzinach, jak logistyka (transport), muzealnictwo czy archiwistyka, coraz częściej stawiane są wymogi, dotyczące ciągłego, czyli całodobowego monitoringu takich wartości jak: temperatura, wilgotność względna powietrza, czy drgania podczas transportu wartościowych przedmiotów. Rozwój technologiczny sprawia, że na rynku urządzeń pomiarowych klimatu pojawiają się coraz to nowsze i bardziej rozbudowane systemy. Ich producenci oferują, w zależności od potrzeb i co jasne ceny, przeróżne urządzenia, od poręcznych i tanich rejestratorów tzw. data loggerów, po rozbudowane, inteligentne systemy, wykorzystujące komunikację bezprzewodową lub Ethernet/TCP. Dzięki takim rozwiązaniom możemy mieć kontrolę nad nieograniczoną liczbą miejsc, w których musimy dokonywać pomiaru, bądź ciągłego monitoringu warunków środowiskowych. Dane pobierane z różnych lokalizacji mogą być przesyłane do dowolnego miejsca na świecie, a ich odczyt odbywać się może poprzez przeglądarkę WWW lub dedykowane oprogramowanie. Ogromną zaletą takich rozwiązań monitorujących jest także możliwość zmieniania kroków pomiarowych poszczególnych czujników, w dowolnym czasie i miejscu. Systemy pomiarowe, wykorzystujące do ciągłego monitoringu jedynie połączenie przewodowe, powoli odchodzą w przeszłość. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi, łatwej obsłudze oraz kompatybilności jakie posiadają nowoczesne oprogramowania, monitorowane wartości mogą być z łatwością przesyłane  do dalszej analizy lub innej aplikacji. Dane te możemy również wydrukować w postaci tabeli, bądź czytelnego wykresu. Kolejną zaletą nowoczesnych systemów jest możliwość ciągłego monitoringu, który w razie przekroczenia wcześniej ustalonych lub zaprogramowanych zakresów (progów alarmowych), czy to temperatury czy innej wartości, poinformuje nas o tym natychmiastowo, poprzez wiadomość SMS lub e-mail. Dzięki tej funkcjonalności możemy natychmiast podjąć stosowne działania prewencyjne, aby przywrócić założone, optymalne parametry mikroklimatu.

Dodaj komentarz