Wykorzystanie rejestratorów Lascar w muzeach

Zbiory przechowywane w muzeach, archiwach i galeriach sztuki ze względu na posiadaną wartość wymagają szczególnej ochrony i monitorowania warunków mikroklimatycznych w których się znajdują.Wykorzystanie specjalistycznych systemów stałego monitoringu środowiskowego pozwala na zabezpieczenie eksponatów przed wpływem temperatury, wilgotności i innych czynników powodujących degradację ich struktury.

Niestabilny poziom wilgotności może prowadzić do pęcznienia materiałów higroskopijnych (przy wysokiej wilgotności) lub ich kurczenia (przy niskiej wilgotności). To pęcznienie i kurczenie się materiału powoduje naprężenia na łączących się włóknach, stopniowo osłabiając je i powodując kruchość. Dobrym przykładem takiego działania jest np. łuszczenie się obrazów olejnych. Niektóre materiały mogą także wykazywać wykwity soli, które krystalizują po rozpuszczeniu.

Przykładowo, idealna temperatura przechowywania dokumentów archiwalnych wynosi od 16 ° C do 19 ° C. Szacuje się, że na każde 10 ° C wzrostu temperatury, reakcje chemiczne w papierze są podwójne. Ciepło powoduje także rozszerzanie się i kurczenie, które niezależnie od poziomu wilgotności względnej, może prowadzić do uszkodzenia kolekcji.

Wahania nie powinny przekraczać ± 3% wilgotności względnej w ciągu 24 godzin.

Zapewnienie stałych warunków mikroklimatycznych jest także bardzo ważne podczas transportu, przechowywania i wypożyczania obiektów.

Oferta EL-USB Lascar obejmuje dyskretne, zasilane bateryjnie rejestratory, które mierzą i przechowują odczyty temperatury i wilgotności, dopóki dane nie zostaną pobrane przez USB. Urządzenia są proste w konfiguracji, wystarczy podłączyć je do portu USB komputera i korzystając z darmowego oprogramowania konfiguracyjnego Lascar, nazwać urządzenie, wybrać częstotliwość próbkowania, ustawić alarmy górny i dolny oraz czas rozpoczęcia rejestrowania. Seria EL-USB przechowuje do 32 000 odczytów. Rejestratory Lascar EL-USB-2-LCD posiadają diody alarmowe, które świecą  się w przypadku, gdy ustalona wartość alarmowa temperatury lub wilgotności zostanie zarejestrowana lub gdy zostanie przekroczony próg alarmowy dla ustalonej temperatury.

Wyniki pomiarów są przedstawiane w formie przejrzystej tabeli lub czytelnego wykresu: w łatwy sposób można ustalić jaka występowała temperatura i wilgotność w danym dniu o danej godzinie oraz w danej lokalizacji. Pobrane wyniki rejestracji można wydrukować, przesłać do pliku kalkulacyjnego lub PDF. Program umożliwia również nadawanie nazw rejestratorom (np. sala 2 gablota 7 / archiwum 3 korytarz 4), co ułatwia zlokalizowanie rejestratora.

502,00  z Vat

Precyzyjny Data logger temperatury i wilgotności USB z wyświetlaczem LCD

Super produkt
736,00  z Vat

Bezprzewodowy pomiar i monitoring temperatury oraz wilgotności

Super produkt
368,00  z Vat

Data logger temperatury i wilgotności na USB